Akkerkaans: hulpbron vir Afrikaansonderwys
Tuis arrow Skryf en aanbied arrow Skryfhulpbronne
Skryfhulpbronne PDF Print E-mail

Aanlyn bronne

Gebruik gerus enige van hierdie webwerwe om skryfwerk mee te beplan:

Text 2 Mindmap
https://www.text2mindmap.com/

MindMup
http://www.mindmup.com/


Afronding

Maak seker dat skryfwerk taalkundig afgerond is deur 'n speltoetser te gebruik - kry 'n speltoetser op die volgende webwerf:

http://spel.co.za/


Skryfwerk met die oog op voorbereiding vir die universiteit?

Sien gerus:

Olivier, L. & Olivier, J. 2012. (Her)stelwerk: skoolopstelle as voorbereiding vir akademiese geletterdheid op universiteitsvlak. Tydskrif vir Taalonderrig, 46(1):30-44.

Lees en Kyk
Betower (Fanie Viljoen)
Skryf en aanbied
Skryfhulpbronne
Taalstrukture
PowerPoint-skyfies