Akkerkaans: hulpbron vir Afrikaansonderwys
Verwelkoming

Welkom by Akkerkaans!

Hierdie webwerf beoog om 'n hulpbron vir leerders, ouers, onderwysstudente en onderwysers van Afrikaans te wees.

Enige kommentaar en bydraes is welkom.

Vakgroep Afrikaans vir Onderwys, Noordwes-Universiteit
Potchefstroom

 

 

Facebook
Lees en Kyk
Betower (Fanie Viljoen)
Skryf en aanbied
Skryfhulpbronne
Taalstrukture
PowerPoint-skyfies